MikroTik -tematyka kursów w tej kategorii obejmuje:

 • podstawy sieci komputerowych
 • media transmisyjne
 • zasady transmisji w sieciach komputerowych
 • protokoły i usługi sieciowe
 • przełączanie i routing TCP/IP
 • sieci bezprzewodowe
 • sieci optyczne
 • bezpieczeństwo sieci
 • zdalny dostęp
 • wykorzystanie modemów analogowych i GSM
 • technologia VoIP
 • oprogramowanie diagnostyczne, użytkowe i symulacyjne
 • aspekty elektryczne
 • zasilanie awaryjne
 • osprzęt sieciowy
 • sieci oparte na platformie firmy MikroTik
 • sieci oparte na platformie firmy CISCO

 • MikroTik RouterOS - podstawy
  (v1.0)

  Kurs ten, wykłada podstawy wyjątkowego systemu operacyjnego jakim jest RouterOS firmy MIkroTik LS. Jest to system doskonale nadający się na wielofunkcyjny router dla sieci przewodowych i bezprzewodowych. Obsługuję ogromny wachlarz funkcji sieciowych oraz sprzętu takiego jak karty sieciowe, moduły radiowe, platformy sprzętowe, komputery PC i inne.Za pomocą systemu RouterOS można zbudować bardzo duże i wydajne sieci a następnie zarządzać nimi w wyjątkowo elastyczny i przejrzysty sposób. Zdecydowana większość czasu kursu obejmuje szczegółowe ćwiczenia związane z wymienionymi zagadnieniami.
  Na kusie można zapoznać się z następującymi tematami:
  • podstawy sieci - model ISO/OSI
  • sieci, podsieci, klasy adresowe, VLSM
  • tryby transmisji danych
  • protokół ARP, ICMP
  • protokół TCP/IP v4 i v6
  • adresy prywatne i publiczne, translacja adresów NAT
  • wprowadzenie do RouterOS
  • przydatność serwisu MikroTik
  • przegląd możliwości systemu
  • obsługiwane platformy sprzętowe
  • platforma sprzętowa RouterBOARD
  • instalacja systemu na platformie RouterBOARD oraz PC x86
  • licencjonowanie
  • program WinBOX - przegląd funkcji
  • zarządzanie za pomocą WinBOX oraz WebFig
  • praca z konsolą tekstową
  • podstawowa konfiguracja systemu: nazwa, czas, użytkownicy, grupy
  • wewnętrzne usługi systemowe WWW, FTP, MAC-TELNET, SSH, SMB
  • uaktualnianie systemu, archiwizacja konfiguracji
  • interfejsy sieciowe, bridge, switch
  • praca urządzania jako switch, bridge, router, NAT
  • routing statyczny a dynamiczny
  • podstawy sieci bezprzewodowych WiFi
  • pasma, częstotliwości, zakresy, standardy
  • moduły radiowe
  • podstawowe parametry interfejsu WiFi
  • tryby pracy urządzenia radiowego: AP, Klient, WDS
  • konfiguracja stacji bazowej i klientów WiFi
  • mosty bezprzewodowe
  • zabezpieczanie transmisji radiowej
  • podstawowe usługi sieciowe: NTP, DNS
  • konfiguracja serwera DHCP
  • konfiguracja serwera DNS
  • konfiguracja serwera czasu NTP
  • konfiguracja serwera MAC-TELNET
  • łącza zapasowe i równoważenie obciążenia
  • ochrona łącza: protokoły STP, RSTP
  • podstawowa konfiguracja zapory sieciowej firewall
  • translacja adresów NAT, przekierowanie portów
  • wykrywanie sąsiadów
  • sterowanie pasmem: QoS
  • narzędzie diagnostyczne wewnętrzne: ping, IPScan, Traceroute i inne
  • narzędzia diagnostyczne zewnętrzne: The Dude, MT Log, Bandwidth Test, Neighbour
  • monitorowanie za pomocą SNMP, Graphing
  • zarządzanie systemem RuterOS za pomocą wbudowanych funkcji
  • skrypty i zadania
  • porty szeregowe
  • watchdog
  • zarządzanie logami systemowymi
  • testowanie wydajności sieci
  • przechwytywanie pakietów
  • wirtualizacja: KVM, MetaROUTER
  • wykorzystanie konsoli szeregowej

 • MikroTik RouterOS - Jakość usług

  (w przygotowaniu)