Wirtualizacja - tematyka kursów z tej kategorii obejmuje:

 • podstawy wirtualizacji
 • oprogramowanie MS VirualPC oraz VirtualBox
 • MS Hyper-V
 • VMWare Player
 • VMWare Server
 • VMWare ESXi
 • XEN
na kursie wyjaśniane są podstawy i założenia wirtualizacji, przedstawione są jej najpopularniejsze systemy od domowych MS VirtualPC i VirtualBox, poprzez biurowe VMware Workstation, Server i Player do produkcyjnych VMware ESXi, MS Hyper-V oraz Xen. Kurs przedstawia proces instalacji i konfiguracji oprogramowania wirtualizacyjnego oraz tematykę związaną z tworzeniem i zarządzaniem maszynami wirtualnymi.

 • Wirtualizacja - podstawy omawia podstawowe zagadnienia związane z wirtualizacją i użytkowaniem oprogramowania oraz obsługą zwirtualizowanych systemów.
 • VMWare ESXi to odchudzona wersja hypervizora.
 • Wirtualizacja - wyjątkowo modne pojęcie w branży IT.
  (v1.0)

  Na kursie wyjaśniane są podstawy i założenia wirtualizacji, Przedstawione najpopularniejsze oprogramowanie, zagadnienia związane z tworzeniem i obsługą maszyn wirtualnych, konfiguracją sieci, dysków i urządzeń zewnętrznych. Poniżej więcej szczegółów szkolenia:
  • podstawy wirtualizacji
  • rodzaje wirtualizacji
  • wymagania sprzętowe
  • serwery i macierze dyskowe
  • przykładowa konfiguracja sprzętowa
  • wysoka dostępność
  • wady i zalety wirtualizacji
  • systemy wirtualizacyjne:
  • MS VirtualPC
  • VirtualBox
  • QEmu
  • VMWare Player
  • VMWare Server
  • VMWare Workstation
  • VMWare Converter
  • XEN Server
  • MS Windows Server i jego funkcje wirtualizacji
  • wersja Core vs pełna - wymagania
  • role systemowe Windows Server
  • MS Hyper-V jako platforma wirtualizacji
  • wysoka dostępność czyli klastry
  • podstawy linii poleceń - PowerShell
  • dla każdego w/w systemu:
  • pobieranie oprogramowania
  • licencjonowanie
  • konfiguracja sprzętowa
  • instalacja systemów wirtualizacyjnych
  • konfiguracja w szczegółach
  • oprogramowanie klienckie systemów wirtualizacji
  • pobieranie i instalacja klientów
  • wirtualizacja sieci LAN
  • tworzenie obrazów ISO systemów do wirtualizacji
  • przygotowanie i tworzenie maszyn wirtualnych
  • obsługa maszyn wirtualnych
  • formaty i obsługa wirtualnych dysków twardych
  • fizyczne urządzenia USB, SCSI i inne
  • archiwizacja i "snapshoty"
  • klonowanie maszyn wirtualnych
  • ciekawostki:
  • openFiler i FreeNAS jako alternatywa dla macierzy dyskowych
  • MikroTik i KVM
  • GNS3 i dynamips

 • Wirtualizacja w edukacji
  (v1.0)

  Czy wirtualizacja może mieć jakieś zastosowanie w edukacji, szkolnictwie? Zdecydowanie tak! Kurs ten omawia podstawowe zagadnienia związane z wirtualizacją, darmowe systemy wirtualizacyjne oraz inne zagadnienia przydatne dla wirtualizacji w edukacji. Szczególny nacisk położono na darmowe oprogramowanie ukierunkowane na zastosowanie w nauczaniu.

  • podstawy wirtualizacji
  • rodzaje wirtualizacji
  • ogólne wymagania
  • przygotowywanie i obsługa obrazów ISO
   • przydatne programy - ImgBurn, DaemonCD
  • oprogramowanie darmowe:
   • MS Virtual PC
   • VirtualBox
   • VMWare Player
   • VMWare Server
   • VMWare Converter
   • QEmu
  • pobieranie i instalacja oprogramowania
  • wymagania systemowe
  • przegląd funkcji i konfiguracji
  • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami (rolami)
  • konfiguracja wirtualnej sieci
  • interfejsy sieciowe i serwery DHCP
  • rodzaje wirtualnych dysków twardych
  • tworzenie i konfiguracja maszyny wirtualnej
  • przykładowa instalacja systemu Windows, Linux
  • uruchamianie i zatrzymywanie maszyn wirtualnych
  • archiwizacja i migawki
  • klonowanie maszyn wirtualnych
  • problemy klonowania i ich rozwiązywanie
  • VirtualBox: narzędzia wiersza poleceń
  • QEmu - linia poleceń i QEmu Manager
  • darmowy emulator routerów Cisco "dynamips"
   • pobieranie i instalacja
   • opcje i parametry
   • pliki z konfiguracjami
  • darmowy symulator sieci GNS3
   • pobieranie i instalacja
   • przegląd funkcji i konfiguracji
   • obrazy systemu ISO Cisco - zarządzanie
   • współpraca z QEmu i VirtualBox
   • interfejsy sieciowe
   • tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą QEmu Manager
   • przykładowa instalacja systemu MikroTik RouterOS w maszynie wirtualnej
   • użyteczne dodatki - virtual appliance
   • korzystanie z gotowych obrazów systemów Linux
   • wirtualne przełączniki openVSwitch, LISA
   • budowa przykładowej sieci urządzeń Cisco i MikrotTik
   • emulacja konsoli RS232 i jej użycie
  • emulator sieci Cisco Paket Tracer
   • instalacja i przegląd funkcji
   • przegląd symulowanych urządzeń Cisco i serwerów
   • budowa sieci Cisco z wykorzystaniem routerów i switchy
   • symulacja ruchu sieciowego