Praktyki - kursy w tej kategorii są przeznaczone dla osób odbywających praktyki w naszej firmie czyli uczniów Techników Informatycznych oraz studentów studiów wyższych kierunku Informatyka o specjalności Sieci Komputerowe.

  • Praktyki studenckie dla studentów uczelni wyższych o kierunku Informatyka i specjalności Sieci komputerowe.
  • Praktyki - Technikum Informatyczne. Kurs zawiera 20 modułów tematycznych realizowanych podczas praktyki miesięcznej dla uczniów Technikum Informatycznego. Program obejmuje tematykę związaną z sieciami komputerowymi LAN oraz WLAN, zabezpieczeniami sieciowymi, okablowaniem strukturalnym, urządzeniami sieciowymi aktywyumi i pasywnymi.