Praktyki - Technikum Informatyczne
(PRAKTI)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Praktyki - Technikum Informatyczne. Kurs zawiera 20 modułów tematycznych realizowanych podczas praktyki miesięcznej dla uczniów Technikum Informatycznego. Program obejmuje tematykę związaną z sieciami komputerowymi LAN oraz WLAN, zabezpieczeniami sieciowymi, okablowaniem strukturalnym, urządzeniami sieciowymi aktywyumi i pasywnymi.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu