Praktyki - Technikum Informatyczne
(PRAKTI)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Praktyki - Technikum Informatyczne. Kurs zawiera 20 modułów tematycznych realizowanych podczas praktyki miesięcznej dla uczniów Technikum Informatycznego. Program obejmuje tematykę związaną z sieciami komputerowymi LAN oraz WLAN, zabezpieczeniami sieciowymi, okablowaniem strukturalnym, urządzeniami sieciowymi aktywyumi i pasywnymi.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key