Wirtualizacja w edukacji
(WIRTEDU)

 This course requires an enrolment key

Wirtualizacja w edukacji
(v1.0)

Czy wirtualizacja może mieć jakieś zastosowanie w edukacji, szkolnictwie? Zdecydowanie tak! Kurs ten omawia podstawowe zagadnienia związane z wirtualizacją, darmowe systemy wirtualizacyjne oraz inne zagadnienia przydatne dla wirtualizacji w edukacji. Szczególny nacisk położono na darmowe oprogramowanie ukierunkowane na zastosowanie w nauczaniu.

 • podstawy wirtualizacji
 • rodzaje wirtualizacji
 • ogólne wymagania
 • przygotowywanie i obsługa obrazów ISO
  • przydatne programy - ImgBurn, DaemonCD
 • oprogramowanie darmowe:
  • MS Virtual PC
  • VirtualBox
  • VMWare Player
  • VMWare Server
  • VMWare Converter
  • QEmu
 • pobieranie i instalacja oprogramowania
 • wymagania systemowe
 • przegląd funkcji i konfiguracji
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami (rolami)
 • konfiguracja wirtualnej sieci
 • interfejsy sieciowe i serwery DHCP
 • rodzaje wirtualnych dysków twardych
 • tworzenie i konfiguracja maszyny wirtualnej
 • przykładowa instalacja systemu Windows, Linux
 • uruchamianie i zatrzymywanie maszyn wirtualnych
 • archiwizacja i migawki
 • klonowanie maszyn wirtualnych
 • problemy klonowania i ich rozwiązywanie
 • VirtualBox: narzędzia wiersza poleceń
 • QEmu - linia poleceń i QEmu Manager
 • darmowy emulator routerów Cisco "dynamips"
  • pobieranie i instalacja
  • opcje i parametry
  • pliki z konfiguracjami
 • darmowy symulator sieci GNS3
  • pobieranie i instalacja
  • przegląd funkcji i konfiguracji
  • obrazy systemu ISO Cisco - zarządzanie
  • współpraca z QEmu i VirtualBox
  • interfejsy sieciowe
  • tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą QEmu Manager
  • przykładowa instalacja systemu MikroTik RouterOS w maszynie wirtualnej
  • użyteczne dodatki - virtual appliance
  • korzystanie z gotowych obrazów systemów Linux
  • wirtualne przełączniki openVSwitch, LISA
  • budowa przykładowej sieci urządzeń Cisco i MikrotTik
  • emulacja konsoli RS232 i jej użycie
 • emulator sieci Cisco Paket Tracer
  • instalacja i przegląd funkcji
  • przegląd symulowanych urządzeń Cisco i serwerów
  • budowa sieci Cisco z wykorzystaniem routerów i switchy
  • symulacja ruchu sieciowego

This course requires an enrolment key